top of page

כשציור מגיע לביתו החדש!

מה שממלא לי את הלב, זה לדעת שציור אנרגטי שלי מצא בית חם ומשתלב בו היטב.

הציור הזה "פורחים במרחב" הצטרף לעוד 3 יצירות שלי שתלויות באותו בית.מעבר לתענוג שנלווה לעשייה, שזה לצייר ולתקשר במקביל, הידיעה שמישהו נהנה מתוצר העבודה שלך מעלה מאד את הערך של העשייה.

אני אוהבת לקבל תמונות של היצירות שלי, תלויות בבתים "שלהן".

זה ממלא אותי מוטיבציה לעשייה.

אנרגיות טובות.

Commentaires


bottom of page