top of page

מתי נכון לנו להכניס ציור אנרגטי הביתה?

אז... מתי נכון לנו להכניס ציור אנרגטי הביתה?

לציור אנרגטי, שהינו חפץ מוטען, יש את היכולת להשפיע על האווירה סביב, על השיח עם הסביבה, על העשייה, הביצועים, ודרכי ההתנהלות שלנו.

התשובה לשאלה מתי נכון להכניס ציור אנרגטי הביתה קצת מורכבת ונגזרת ממספר פרמטרים.


הראשון – המצב האישי של מי שקונה את הציור.

אנחנו יודעים שאדם נמשך לציור שתומך בצורך האנרגטי שלו. הצורך הכללי או הצורך האישי באותה עת.

אז לעיתים אנו נמצאים במצב בו אנו מרגישים צורך להזיז ולשנות בחיים.

הציור האנרגטי עוזר לעבור ממצב המתנה למצב פעיל של עשייה כללית.

זמן שבו אנו רוצים לשנות הוא זמן מצוין להכנסת ציור אנרגטי לחיים.השני – שינויים שאנו בוחרים לעשות ורוצים להכניס אותם טוב יותר לחיים שלנו.

למשל אנו מחליטים לעבור דירה, או משרד, לשפץ או להתחדש באופן כללי.

או כשאנו בוחרים להכניס אנשים לחיינו.

כאן הציור יכול לעזור היכנס ברגל ימין לנכס ולתקשר בצורה טובה וזורמת יותר אם אנשים שנכנסים לחיים האישיים או המקצועיים שלנו.


השלישי – שינויים שנכפים עלינו ואנחנו רוצים לפעול היטב גם אם לא בחרנו בשינוי והוא לא נוח לנו.

שינויים כאלה " נופלים " עלינו כל הזמן ואנחנו מעדיפים באופן טבעי, להתמודד איתם כמה שיותר טוב ולהתקדם.


הרביעי – יש אנשים שאוהבים להתחדש במועדים ידועים מראש הקשורים לחגים ושמחות.

ראש השנה ופסח מככבים ברשימה הזו, אבל לא רק.

יש תאריכים אישים חשובים לכל אדם כמו ימי הולדת/ כניסה לשנת יום ההולדת, יום נישואים, הולדת תינוק, השתלבות במקום עבודה חדש, אירוסין, סיום לימודים וכדומה...


כל אחד מהמצבים שתיארתי מתאים במיוחד להכנסת משב אנרגטי מיטיב לחיים והדרך הקלה ביותר עוברת דרך ציור אנרגטי משנה אוירה.

אנרגיה טובה

Comments


bottom of page