top of page

על ראש השנה, התחלות חדשות וציור אנרגטי גם!

ראש השנה מבחינתי מהווה סוג של שער אנרגטי שמאפשר לנו להכניס דברים חדשים לחיים.

ראש השנה הוא חג של התחדשות.

חילופי העונות, המעבר בין קיץ מאובק לסתיו נעים יותר.

כל אחד מאתנו רוצה לשנות דבר אחד, שניים או יותר בחייו. לכל אחד יש את המקום או התחום בו הוא פתות מרוצה מהתוצאות שהוא משיג ורוצה להכניס משהו טוב יותר, אחר.

זה טבעי מאד, כל אחד רוצה לשפר ולהתקדם כל הזמן.


ציור אנרגטי משנה אוירה הינו חפץ מוטען שתומך בצורך האנרגטי של מי שבחר בו.

היכולת של ציור אנרגטי לדחוף אותנו לעשייה ברוכה ולהעביר אותנו בתחומים מסוימים ממצב המתנה למצב פעיל, מבורכת בעיניי.

ראש השנה, זמן טוב להתחדשות כזו. זמן שכדאי לנצל לטובתנו.

השנה אני באופן אישי בוחרת להכניס לחיי יותר אנרגיה של שקט ועשייה מיטיבה, של תקשורת מקדמת והתבוננות פנימה והחוצה ממקום של כנות וקבלה.

שנה טובה!Comments


bottom of page